Energielabel voor gebouwen

Per 1 januari 2023 verplicht energielabel C of hoger

Per 1 januari 2023 moet een kantoor energielabel C of beter hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Er zijn uitzonderingen voor kleine kantoren, kantoren in monumenten en kantoren die een nevenfunctie zijn van een andere gebruiksfunctie. Het bevoegd gezag voor de energielabel C-verplichting is de gemeente.

Welke gebouwen vallen allemaal onder deze verplichting?

De verplichting geldt niet als:

 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • Het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • De maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Energielabel C

Energielabel C, dit betekent een energie-index van 1,3 of beter, is voldoende voor de norm van 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050.

Wanneer u echt wilt bijdragen aan de energiereductie van uw bedrijf en uw vastgoed is het goed een EPA-labeladvies aan te vragen bij een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf. U krijgt dan een Maatwerkadvies over wat u kunt doen, de investeringen en de verwachte terugverdientijd.

Over welk energielabel beschikt uw gebouw, kantoor, winkel, bedrijfspand?

Indien u nog niet weet welk label uw gebouw heeft kunt u dit via EP-Online controleren.

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Het RvO heeft een infographic samengesteld om daarbij te helpen. Bekijk de infographic via onderstaande knop.

Als de verplichting in 2023 in werking treedt, kunnen gemeenten of omgevingsdiensten starten met de formele handhaving.

Wilt u als bedrijf verduurzamen?

Dat kan verstandig op basis van een Energie-maatwerkadvies. Een EPA-Maatwerkadvies geeft u inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Dit heeft als doel de energieprestatie van uw gebouw te verbeteren.

Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel en biedt u informatie hoe u investeringen in uw vastgoed weloverwogen kunt nemen. Door dit maatwerkadvies te combineren met uw meerjaren onderhoudsplanning krijgt u inzicht in de mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te combineren met gepland onderhoud of renovatie.

Het maatwerkrapport geeft u een helder overzicht van:

 • de huidige staat van het object (bouwjaar, maten, bestaande isolatiemaatregelen, huidige warmwater- en verwarmingsinstallaties);
 • de BENG 2 indicator van uw gebouw;
 • het energielabel;
 • het huidige energieverbruik (Elektriciteit in kWh en gas in m3);
 • de voorgestelde energiebesparende maatregelen;
 • de energie-index (El) van het object na uitvoering geadviseerde maatregelen;
 • het toekomstige energieverbruik (elektriciteit en gas) en de te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen;
 • de kosten en baten van de uitgevoerde maatregelen;
 • de investeringen en terugverdientijden.

Is uw pand een maatje groter?

Verbruikt u per jaar meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan?

Dan heeft u als bedrijf een energiebesparingsplicht.  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Lees verder op RVO.

Wilt u meer weten of hulp?

Maak een afspraak met de experts van Propendum zij begeleiden u graag!