Voor de fijnproevers: over BENG en NTA 8800

Wat is BENG?

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) hebben een EPC van bijna nul. De BENG-eisen zijn per 1 januari 2019 ingegaan voor nieuwe overheidsgebouwen. Voor alle overige nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat alle vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Vanaf 1 januari 2021 zijn ook de BENG eisen ingegaan. Dit is overheidsbeleid dat is voortgekomen vanuit Europees beleid om te komen tot het de doelen in het klimaatakkoord. De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn.

Binnen de BENG eisen worden er eisen gesteld aan:

 • BENG 1: Energiebehoefte
 • BENG 2: Primair energieverbruik
 • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie

BENG 1

Energiebehoefte

De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dus de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Isolatie van het gebouw speelt hierbij dus een belangrijke rol.

BENG 2

Primair energiegebruik

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging. Hier wordt gekeken naar de mate van duurzaam verwarmen en koelen. Denk hierbij aan het gebruik van aardwarmte en gasloos bouwen.

BENG 3

Aandeel hernieuwbare energie

Het minimale aandeel hernieuwbare of duurzame energie in procenten. De energiebehoefte beperken en zo duurzaam mogelijk opwekken zal de basis worden van een Bijna Energieneutraal Gebouw.

Veelgestelde vragen

Is een energielabel verplicht?

Europese regelgeving vereist dat een koper moet kunnen zien welk energielabel een woning heeft. Daarom moet de verkoper het definitieve label bij de overdracht aan de koper overhandigen. Een voorlopig label is dan niet voldoende.

Het energielabel is verplicht als u uw woning gaat verkopen, maar ook bij verhuren of opleveren. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, controleert of een definitief energielabel bij verkoop wordt verstrekt.

Uw huidige woning verduurzamen?

Er zijn mensen die verder willen gaan. Meer comfort, maar ook duurzamer en meer energie besparen. De rijksoverheid wil dat stimuleren. De RVO heeft op haar site actuele subsidieregelingen staan die met name voor VvE interessant zijn. Kijk wat er voor uw situatie mogelijk is.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Het definitieve energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van woningen. Er zijn enkele uitzonderingen. Het energielabel is niet verplicht voor bijvoorbeeld officiële monumenten, studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2.

Wat is maatwerkadvies?

Maatwerkadvies geeft u een nauwkeurig beeld van de energiebesparende maatregelen die u kunt treffen om uw woning te verbeteren. Voor een lagere energierekening, meer comfort in huis en een beter energielabel.

Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een adviseur van een gecertificeerd maatwerkadviesbureau. Op www.energievergelijk.nl vindt u een overzicht van de adviseurs.

Wat zijn de voordelen van maatwerkadvies?

 • De kosten en opbrengsten van uw energiebesparingsmaatregelen worden voor u of een eventuele koper inzichtelijk gemaakt.
 • De adviseur inventariseert uw woning en voorziet u van een deskundig en duurzaam adviesrapport.
 • Het maatwerkadvies laat u of de potentiële koper zien met hoeveel energie uw woning op de lange termijn toe kan

Het maatwerkadvies is een rapport met maatregelen die u kunt uitvoeren om uw woning te verbeteren, terwijl het energielabel aangeeft hoe energiezuinig uw woning is ten opzichte van vergelijkbare woningen. De geadviseerde energiebesparingsmaatregelen in het maatwerkadvies zijn uitgebreider en nauwkeuriger dan bij het energielabel.

Tarieven energielabel voor:

Woning
€ 299incl. BTW
 • NTA 8800
 • Woningen tot 500m3
 • > 500m3 toeslag 25,- per 100 m3
Pand tot 100m²
€ 365ex BTW
 • Energielabel
 • Duidelijk overzicht
 • Geen extra kosten
Pand tot 250m²
€ 450ex BTW
 • Energielabel
 • Duidelijk overzicht
 • Geen extra kosten
Pand tot 500m²
€ 575ex BTW
 • Energielabel
 • Duidelijk overzicht
 • Geen extra kosten
Pand > 500m²
offerteaanvraagen
 • Energielabel
 • Duidelijk overzicht
 • Geen extra kosten
Meer panden
offerteaanvraagen
 • Energielabels
 • Duidelijke overzichten
 • Geen extra kosten