Energielabel voor woningen

Wat is een energielabel?

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een huis is. Het label maakt ook duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. In januari 2015 heeft elke woning in Nederland van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Dit voorlopige label is een schatting op basis van bouwjaar, grootte en woningtype. Een definitief label kan opgesteld worden door een gecertificeerd adviseur.

Labelklassen A+++ t/m G

De labelklassen voor woningen lopen van A+++ t/m G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label zijn het minst energiezuinig. Het label geeft ook een overzicht van woningkenmerken, zoals:

  • Woningtype
  • Isolatie
  • Beglazing
  • Verwarming

Uw energielabel weten?

Of er een definitief energielabel van de woning aanwezig is, kunt u controleren via zoek je energielabel. Het energielabel is na de datum van afgifte maximaal 10 jaar geldig.

Heeft u uw huis met een geregistreerd energielabel ondertussen energiezuiniger gemaakt? Dan kunt u met een nieuw energielabel de verbetering inzichtelijk maken.

Wat is de relatie tussen Energie index en een label?

Wanneer een energieadviseur de Energie-Index registreert, creëert speciaal ontwikkelde software automatisch een definitief energielabel. De Energie-Index en de energielabelletter zijn direct aan elkaar gekoppeld om heldere, transparante en eenduidige communicatie mogelijk te maken.

De nieuwe bepalingsmethode woninglabel NTA 8800 ( per  1 januari 2021).

Om te kunnen voldoen aan de Europese klimaatdoelen en het klimaatakkoord is er een nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie-eisen ontwikkeld, de Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8800. Deze voldoet aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Deze methode is voor nieuwbouw en bestaande woningen.

De huidige bepaling (tot 31-12-2020) van EPC en Energie-Index wordt gezien als complex, niet transparant en sluit niet aan bij de behoefte van de professionals, de beleving van de consument.

Daarnaast is de nieuwe methodiek NTA 8800 ook een relatie met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Lees verder

Menu